Jihong Mao - FAHK

Jihong Mao

Founder and Chairman, EXCEPTION de MIXMIND & Fangsuo Commune

Jihong Mao co-founded fashion brand EXCEPTION de MIXMIND in Guangzhou in 1996, followed by Fangsuo Commune, a semi-bookstore/retail space in 2011. He is also the founder of Mao Ji Hong Arts Foundation, the Vice Chairman of the China National Garment Association and the Guangdong’s Association for Promotion of Cooperation between Guangdong, Hong Kong & Macao.